Referenser

Vi ser alltid till att uppfylla kundens önskemål och har genom åren arbetat tillsammans med både små och stora företag. Vi har bland annat gjort ställverk till Glötesvålen, (IKEA:s egen vindkraftspark) Björkhöjden, Järva, Morgårdshammar. Kraftledningsstolpar till bland annat Havsnäs, Mullberget.